Upisi

Kontakt

Soblinečka 29, Gajec
01/205 66 99
098/266 992
Radno vrijeme: radnim danima 5.30 – 17.30

Dječji vrtić Vrapčić

Dječji vrtić Vrapčić prvi put otvara svoja vrata djeci početkom pedagoške godine 2012/2013. na adresi Soblinečka 29, Gajac. Osnivač i ravnateljica vrtića je Iva Hrković. Naš program rada verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te posjedujemo sve dozvole od strane grada, koji sufinancira boravak djece s prebivalištem u Gradu Zagrebu. Također redovito surađujemo sa Agencijom za odgoj i obrazovanje i drugim institucijama koje su bitne da bi svojim korisnicima pružili čim kvalitetniju uslugu.

Saznajte više o nama