top of page
EU_Pg1.png
Logo_projekta.gif

DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ

u provedbi EU projekta

Ostvario se san, Vrapčić radi cijeli dan

OSNOVNE INFORMACIJE O UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

FOND:
Europski socijalni fond
PROGRAM:

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
NAZIV POZIVA:
Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (UP.02.2.2.16)
NAZIV PROJEKTA:
Ostvario se san, Vrapčić radi cijeli dan
OZNAKA PROJEKTA:
UP.02.2.2.16.0036
KORISNIK:
Dječji vrtić Vrapčić, OIB:00444672753
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
318.577,73 EUR / 2.400.323,93 HRK

IZNOS SUFINANCIRANJA:
318.577,73 EUR / 2.400.323,93 HRK
(Republika Hrvatska 15% i Europski socijalni fond 85 %)

* Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
MJESTO PROVEDBE:
Dugo Selo, Domobranska 2
RAZDOBLJE PROVEDBE:
19.01.2022.-19.09.2023. (20 mjeseci)
POSREDNIČKO TIJELO 1:
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za program i projekte
POSREDNIČKO TIJELO 2:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje
i ugovaranje projekata EU

 

CILJEVI PROJEKTA

Ostvarenjem ciljeva projekta „Ostvario se san, Vrapčić radi cijeli dan “ osigurat će se usluga produljenog radnog vremena vrtića tijekom 20 mjeseci, educirati odgojitelji i stručni suradnici te razviti 5 posebnih programa u svrhu povećanja kvalitete te usklađivanja poslovnog i obiteljskog života za obitelji polaznika vrtića.

 

KRATAK OPIS PROJEKTA

Analizom zanimanja roditelja utvrdili smo da 42,77 % roditelja iz svih odgojnih skupina radi u nekom obliku smjenskog rada, što ukazuje na potrebu produljenog radnog vremena vrtića do 20 sati. Tako ćemo omogućiti roditeljima usklađivanje njihovog radnog vremena s radnim vremenom vrtića te pridonijeti kvaliteti obiteljskog života za obitelji naših polaznika. Uz postojeće odgojitelje zaposlit ćemo po jednog dodatnog odgojitelja u pojedine skupine, kao i zdravstvenu voditeljicu, psihologa i pedagoga za rad u produljenom radnom vremenu vrtića. U aktivnosti produljenog radnog vremena vrtića bit će uključeni i spremačica i domar, oboje u pola radnog vremena.
 

Projekt doprinosi sljedećim dokumentima: Zakon o predškolskom odgoju, čl.3, st. 2., jer pridonosi ostvarivanju predškolskog odgoja sukladno potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Državnom pedagoškom standardu za predškolski odgoj - ciljevima unapređivanja kvalitete ranog i predškolskog te školskog odgoja i obrazovanja, koje u središte procesa stavlja dijete kojemu sustav osigurava najbolje moguće uvjete i podršku za uspješno učenje i cjelovit osobni razvoj- kroz program produljenog rada vrtića i dodatnim aktivnostima kroz posebne programe. DPS pridonosimo i ostvarivanjem predviđenog produljenja radnog vremena sukladno čl. 29, st.6 („Ako je iskazana opravdana potreba za radom dječjeg vrtića s programom duljim od 10 sati dnevno, može se povećati broj odgojitelja prema potrebi programa uz suglasnost osnivača.“). OPULJP 2014-20, prioritet

Socijalno uključivanje – specifični cilj 9. iv. 2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama: kroz skrb o djeci - pružanjem socijalnih usluga od strane lokalnih pružatelja usluga, koji omogućuju bolju ravnotežu između radnih obveza i obitelji – ovaj projekt doprinosi boljem usklađivanju poslovnog i obiteljskog života te jačanju stručnih kapaciteta. Nacionalnom programu reformi - mjera 2.3.1 Unaprjeđenje i poboljšanje sustava na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja – kroz stručno usavršavanje djelatnika vrtića i razvoja vrtićkog kurikuluma te produljenje radnog vremena. Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije RH (2015), Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj te ciljevima unapređivanja kvalitete ranog  i predškolskog te školskog odgoja i obrazovanja, koje u središte procesa stavlja dijete kojemu sustav osigurava najbolje moguće uvjete i podršku za uspješno učenje i cjelovit osobni razvoj-doprinosimo kroz produljeno radno vrijeme i obogaćivanje redovitog programa, kao i educirane odgojitelje koji unapređuju kurikulum. Doprinosimo i EU financijskom okvirnom planu 2021-27 (MFF)-poglavlje 2 Cohesion, Resilience and Values-doprinosimo smanjivanjem ekonomskih i društvenih razlika, jer omogućujemo besplatne edukativne programe za djecu.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Odgojitelji će se dodatno educirati u području ranog učenja engleskog jezika, što će pridonijeti izgradnji vlastitih kapaciteta u području psihosocijalnog razvoja i suvremenih metoda odgojno-obrazovnog rada, a s ciljem unapređenja usluge.

 

Kroz projekt će se razviti 4 nova programa; program za održivi razvoj, glazbeni, sportski i ritmičko- plesni, a navedeni programi će se provoditi u produljenom radnom vremenu vrtića.

 

Dodatnim programima i aktivnostima doprinijet će se socijalnom uključivanju, kreativnom razvoju djece i odgoju za održivi razvoj. Za ove programe nabavit ćemo potrebnu opremu, a provodit će ih naši educirani odgojitelji temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Poveznice:
 

 

Pogledajte novosti o provedbi programa

bottom of page